ผู้จัดทำ

                 คณะผู้จัดทำ  graphic1_mini128

1.นางสาวจิตติมา  อารามรมณ์

FB : Jittima  Aramrom

E-Mail : saw_lovelove@hotmail.com

กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

995690_492397677501345_1949876452_n
103543370103543370

2.นางสาวศิริกัญญา   ชวนคิด

FB : Kan MiNi

E-mail : su_bobylove@hotmail.com

กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

1013496_174504889397054_1253168710_n

103543370103543370

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s