ทั่วไป

ภาษากลาง

ภาษาถิ่นใต้

หมายเหตุ

อวดรู้

ทำเฒ่า

ทำออดอ้อนอย่างเด็ก

ทำนุ้ย

ทำตัวเป็นหนุ่มเกินวัย

ทำบ่าว

นอกคอก

ฉีกเหงือก

กล่าวหา กล่าวโทษ กล่าวร้าย

หกใส่

อิ่ม

เอม

เยอะจัง

จังเสีย

อร่อยมาก ๆ

หรอยจังฮู้

เสียดาย

ดายของ

ดู

แล

ไม่

หม้าย

กิริยาที่ผู้หญิงบ้าผู้ชาย

บ้าผู้

เป็นคำตำหนิ

อร่อย

หรอย

กิริยาผู้ชายที่บ้าผู้หญิง

บ้าเหมีย

เป็นคำตำหนิ

เวลาพลบค่ำ

ปืด

อาการดีขึ้น

ยังชั่ว

เดินตามกันมาเป็นแถว

ซักย่าน

ตะกละ

หาจก

อะไร

ได,ไอไหร

มาก

ขาหลุ่ย

หมด

เหม็ด

เกเร

กางหลาง

หลบ

หยบ

พูด

แหลง

รีบ

แขบ

ได้ไหม

ตะ

นิดหน่อย

หิด

ดีกว่า

ดีหวา

ไม่จำ

ไม่หลาบ

มานี่ซิ

มาเด

แลตะ

ดูสิ  ดูนั่น  ดูมันทำ

ไม่รู้

มิรู้

แฉะ

เพร็ด เพร็ด

ทางเข้าบ้านฉานเพร็ดเพร็ดหมายความว่าทางเข้าบ้านฉันแฉะ

ดูไม่ดี…ไม่สวย.

อยู่..โบลก…จัง!

พัง

โห๊ะ

สบายดี

บายดี

ไปไหน

ไปไน

กลัว

ขี้กลาด

สากลัว

ไม่ชอบ

มิชอบ

ไม่ไป

มิไป

ไม่เอา

มิเอา ตะเมา

ไม่ฟัง

มิฟัง

ไม่รับ

มิรับ

ไม่ดู

มิแหล

*  คำว่า มิ มักใช้แทนคำว่า  ไม่

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s