ผลไม้

ภาษากลาง ภาษาถิ่นใต้ หมายเหตุ
มะม่วงหิมพานต์ หัวครกย่าโห้ย
ชมพู่ หย้ามู้น้ำ
ฝรั่ง ชมโพ่หย้ามู้ คำนี้มาจาก jambu ในภาษามลายู
ข้าวโพด คง คำนี้มาจาก jagong ในภาษามลายู
สับปะรด หย่านัด
แตงโม ลูกแตง  suika_kororin
ละมุด ซ่าว้า มาจาก sawa ในภาษามลายู
มะม่วง ลูกม่วง
ส้ม ลูกส้ม
มะขาม ลูกขาม
ส้มโอ นาวโอ
เงาะ ราโบด มาจากภาษามาลายู
มะพร้าว ลูกพร้าว
มะยม ลูกยม
มะเฟื่อง ลูกลีหมิ่ง
จำปะดะ จำดะ
ทุเรียน ลูกเรียน
ขนุน หนุน
มะไฟ ลูกไฟ
มะกอก ลูกกอก
ส้มเขียวหวาน ส้มเกลี้ยง เขียวหวาน
กำชำ แก้มชำ
Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s