ผักและดอกไม้

ภาษากลาง

ภาษาถิ่นใต้

หมายเหตุ

มะเขือ

ลูกเขือ

มะนาว

ลูกนาว

 grapefruit

แตงกวา

แตงเบา

มะเขือพวง

เขือพวง

มะเขือเปราะ

เขือออร้อ

มะเขือยาว

ลูกเขือยาว

 so-41

ใบมะกูด

ใบกูด

ลูกแพกา

ลูกบองลั่ย

สะตอ

ลูกตอ

ฟักทอง

น้ำเต้า

ฟัก

ขี้พร้า

ขมิ้น

ขี้หมิ้น

ตะไคร้

ไคร

พริก

ดีปลี

มะละกอ

ลอกอ,แตหลา

ตำลึง

ผักหมึง

หม้อข้าวหม้อแกงลิง

หม้อลิง

ดอกบานไม่รู้โรย

ดอกกุญหยี

ดอกผกากรอง

ดอกขี้ไก่

ดอกมะลิ

ดอกมะเละ

เสียง อิ แปลงเป็นเสียง เอะ

*  ผลไม้ที่มีคำว่า”มะ” นำหน้า(บางคำ)จะเปลี่ยนเป็น”ลูก” เช่น มะม่วง-ลูกม่วง,มะนาว-ลูกนาว,มะขาม-ลูกขาม,มะเขือ-ลูกเขือเป็นต้น

ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมักมีคำว่า”ส้ม” นำหน้าเช่น มะขาม-ส้มขาม,มะนาว-ส้มนาว เป็นต้น

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s