สถานที่

ภาษากลาง

ภาษาถิ่นใต้

หมายเหตุ

ศาลา

หลา

ถนน

หนน

โรงพยาบาล

โรงบาล

บ้าน

เริ่น

 diiv3x

กระท่อม

กองซี

ทะเล

เล

เนิน

ควน

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s