สัตว์

ภาษากลาง

ภาษาถิ่นใต้

หมายเหตุ

คางคก

ค้างคก

เสียงโทเป็นเสียงสามัญ

วัว

งัว

dukdik_32เสียง /ง/ เป็นเสียง /ว/

จั๊กจั่น

จักจัน

เสียงจัตวาเป็นเสียงเอก

จิ้งหรีด

จังหรีด

เสียงสระอะเป็นเสียงสระอิ

จิ้งจก

จีนจก

เสียงสระอีเป็นเสียงสระอิ, ตัวสะกด น เป็น ง

กระบือ

ควาย

นกกระจอก

 นกจอก

 dukdik_39

นกกระทุง

นกทุง

กระจง

กะจง

เติมอักษรควบกล้ำ ร

กั้ง

กั่ง

เสียงเอกเป็นเสียงโท

กิ้งก่า

กึ้งก่า

เสียงสระอึเป็นเสียงสระอิ

ไส้เดือน

เดือน

ปลาดุก

ดุก

ปลาซิว

ซิว

นกจิบ

นกกระจิบ

 dukdik_34

จระเข้

เข้

นกคุ่ม

คุ่ม

งูกะปะ

งูปะ

นกกระเต็น

นกพังคะ

ไก่

ไก

 dukdik_31

ไก่แจ้

ไก่ญี่ปุ่น

นกแซงแซว

นกขาไตร

ปลาแขยง

ปลาขี้ไก

ปลากดหัวแข็ง

ปลาค้างโคะ

เลียงผา

คูรำ

มาจากภาษามาลายู

นกกระจาบ

คู้ลา

dukdik_23มาจากภาษามาลายู

ปลาพะยูน

งัวเล

ชะมด

มูสัง

มาจากภาษามลายู musang

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s