เครื่องใช้

ภาษากลาง

ภาษาถิ่นใต้

หมายเหตุ

ตาปู

เหล็กโคน

ไฟแช็ค

แหล็กไฟ

รถจักรยาน

รถถีบ

สร้อยคอ

สายคอ

สร้อยข้อมือ

สายมือ

นาฬิกา

นากา

เก้าอี้

เก้าเอ้

เขียง

ดานเฉียง

ตะหลิว

ช้อนชี่

สากกะเบือ

สากเบือ

รองเท้า

เกือก

กระจก

กะจ๊อก

กะละมัง

โคม, พุ้น,จาปะ

ภาชนะสำหรับตักน้ำในบ่อ

ตีหมา หรือ ตีมา

มาจาก timba ในภาษามลายู

กระต่าย

เหล็กคูด

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s